Toeslagen helpen gehandicapten

Maandelijks worden door de arbeidsbureaus ruim 155.000 compensatietoelagen uitbetaald, waarvan 11.500 persoonlijke assistentietoelagen, en bijna 63.000 zorgtoelagen aan gehandicapten.

Het Slowaakse rechtssysteem erkent de definitie van een persoon met een handicap niet. Het kijkt vanuit een ander perspectief naar gezondheidsproblemen en gebruikt zijn eigen beoordelingscriteria om te bepalen wie voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het verstrekken van een van de voordelen, diensten of ondersteuning.

“De voorwaarde voor erkenning van een persoon als ernstig gehandicapt is dat zijn handicap een niveau van functionele beperking heeft van ten minste 50 procent, terwijl de functionele beperking een gebrek aan fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens van de persoon is, wat in termen van van de verwachte ontwikkeling van de handicap, zal langer duren, zo’n twaalf maanden”, aldus Mária Hrehová van het hoofdkwartier van Arbeid, Sociale Zaken en Gezin.

Volgens deze criteria telt Slowakije bijna een half miljoen ernstig gehandicapten. Handicap omvat een aantal functionele beperkingen die in de samenleving in elk land ter wereld voorkomen. Het kan fysiek, psychologisch en gecombineerd zijn.

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering worden eenmalig of herhaaldelijk betaald. De meeste bijdragen ontvangen mensen voor hygiëne – bijna 82.000, voor de exploitatie van een personenauto ruim 67.000, voor voedingsvoeding – bijna 50.000.

De meest besproken toeslagen van het afgelopen jaar zijn de toeslag voor persoonlijke begeleiding en mantelzorg. Er is een verschil tussen deze bijdragen, ondanks het feit dat de minister van Arbeid een jaar geleden de eenmaking ervan aankondigde. Dit stuitte echter op grote kritiek van mensen die dankzij persoonlijke begeleiding een zelfstandig, zelfstandig leven leiden.

In de kinderopvang wordt de zorg doorgaans verleend door een familielid of door een professionele verzorger van de stad, provincie of particuliere aanbieder. Als onderdeel van de hulpverlening wordt assistentie verleend door assistenten die door de gebruikers zelf worden geleverd. Als de mantelzorger een familielid is, kan een persoon met een beperking rekenen op de zekerheid en continuïteit van hulp. Mantelzorg is niet moeilijk uit te voeren en zorgverleners hebben een stabiel inkomen. De gebruiker van de assistentie is daarentegen verantwoordelijk voor het organiseren van de diensten van de assistent en heeft administratieve verplichtingen jegens de staat.

Iedereen die een soort compensatie-uitkering wil aanvragen, moet in het bezit zijn van een kaart voor ernstig gehandicapten. “Het verzoek tot afgifte van een vergunning voor een persoon met een handicap, evenals het verzoek om een ​​parkeervergunning, wordt door de aanvrager schriftelijk ingediend samen met het ingevulde Medisch Rapportformulier. Als een burger aan het recht voldoet om deze uit te vaardigen na de beoordeling van de handicap en nadat het relevante besluit in werking is getreden, bereidt het arbeidsbureau deze voor”, aldus Mária Hrehová.

Het besluit zelf betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de gehandicapte burger ook maar één van de bijdragen zal ontvangen. De voorwaarden voor het vaststellen van ernstige invaliditeit, evenals alle vergoedingen voor de compensatie ervan, zijn vastgelegd in de wet. Elke aanvrager van een uitkering wordt individueel beoordeeld op basis van een medische en uitgebreide beoordeling. Tegen de beslissing van het bureau kan beroep worden aangetekend, er kan ook beroep worden aangetekend op het tweede niveau van het hoofdkantoor, en de bijdrage kan via de rechtbank worden gevorderd.

Loading...
Adviseur