Het krachtigste liefdesgebed redt je relatie. Zeg deze woorden en je zult geluk aantrekken

Als je het gevoel hebt dat je pech hebt in de liefde en verlangt naar een partner met wie je een liefdesverhaal kunt beleven zoals in de film, richt je aandacht dan op het geloof.

Als je het gevoel hebt dat je pech hebt in de liefde en verlangt naar een partner met wie je een liefdesverhaal kunt beleven zoals in de film, richt je aandacht dan op het geloof.

Zeg deze woorden voor verzoening, liefde en wijsheid, en het geluk zal je zeker toelachen.

Lees ook: Het gebed van Sint Eugenia reinigt je ziel van zonden. Steek een kaarsje aan en lees het zaterdag voor

“Meester, Minnaar van mensen, Koning der eeuwen en schenker van goedheid, Die de middelste muur van vijandschap heeft doorbroken en vrede heeft gegeven aan het menselijk ras, heb medelijden, Heer, met degenen die ons haten, ons haten en ons beschimpen; stalking en degenen die kwaad over ons spreken. Opdat niemand van hen iets slechts zou lijden voor ons, zondaars, noch in deze eeuw, noch in de komende eeuw.

Heer, onze God, zoek vanuit de hemel als een Goed over onze harten, die verstoken zijn van liefde en eenheid en geprikt zijn door de doornen van haat en andere zonden. Een druppel van de genade van Uw Heilige Geest die op Haar neerdaalt, overgiet hen overvloedig, zodat zij goede vruchten mogen dragen en vanuit hun liefde voor U mogen toenemen in goede daden en uitgeven in liefde en eenheid.

Lees ook: Gebed tot de beschermengel. Zeg het elke donderdag en je zult verlost zijn van de kwaden in je leven

Dus Heer, vermenigvuldig de liefde in onze harten, bescherm ons tegen al het kwaad en tegen de onderdrukking van zichtbare en onzichtbare vijanden, tegen het zwaard, tegen de aanval van andere naties op ons, tegen de oorlog tussen ons en help ons altijd om elkaar lief te hebben. anderen en wij doen al het goede, om Uw hemelse gunsten te verdienen. Amen.”

Volgens women.ro zou dit gebed elke dag moeten worden gezegd, samen met de Kapel van de Moeder van God

Loading...
Adviseur