Dag van de Geweldloosheid: vandaag herinneren we ons meer dan ooit dat liefde altijd wint van haat

Geweldloosheid is een filosofie die zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld tot een echte strategie, waarvan de schepper tot het collectieve geheugen behoort: Mahatma Gandhi

Geweldloosheid is een filosofie die zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld tot een echte strategie, waarvan de schepper tot het collectieve geheugen behoort: de Mahatma Gandhi. Om deze reden hebben de Verenigde Naties met Resolutie A/RES/61/271 besloten de dag van Gandhi’s geboorte, 2 oktober, te wijden aan geweldloosheid.

De Dag van de Geweldloosheid biedt daarom ook een gelegenheid om het leven en de gedachten van Gandhi te herdenken, die vandaag de dag nog steeds een bron van inspiratie is voor geweldloze bewegingen over de hele wereld.

De theorie achter geweldloze acties kwam oorspronkelijk voort uit het concept van burgerlijke ongehoorzaamheid, met name aan de wetten van het toenmalige Britse rijk. Volgens het principe dat “juiste middelen tot goede doeleinden leiden” leek het gebruik van geweld in de strijd tegen het kolonialisme volkomen zinloos voor Gandhi als het doel de creatie van een vreedzame samenleving was. Deze eenvoudige maar revolutionaire ideeën garandeerden de onafhankelijkheid van India.

Vandaag de geweldloos verzet het is een filosofische en politieke doctrine waarnaar niet alleen wordt verwezen door bewegingen die zich tegen de oorlog verzetten, maar ook door groepen die, meer in het algemeen, sociale verandering nastreven. Een fundamenteel principe van de theorie van geweldloosheid is dat de macht van de autoriteiten afhangt van de instemming van de bevolking: geweldloosheid heeft daarom tot doel deze macht te ondermijnen door het weigeren van toestemming en samenwerking.

Om deze reden willen we vandaag enkele van Gandhi’s mooiste uitspraken over geweldloosheid in herinnering brengen:

Wanneer je met iemand wordt geconfronteerd, overwin hem dan met liefde.

De mensheid kan zichzelf alleen van geweld bevrijden door haar toevlucht te nemen tot geweldloosheid. Haat kan alleen met liefde worden verslagen. Het reageren op haat met haat vergroot alleen maar de omvang en diepte van de haat zelf.

Geweldloosheid is het eerste artikel van mijn geloof. Het is tevens het laatste artikel van mijn credo.

Geweldloosheid is het wapen van de sterken. Bij de zwakken zou het gemakkelijk kunnen worden gereduceerd tot hypocrisie.

Geweldloosheid is de grootste kracht die de mensheid ter beschikking staat. Het is krachtiger dan het krachtigste vernietigingswapen dat de vindingrijkheid van de mens ooit heeft bedacht. Vernietiging is niet de wet van de mens.

De weg van geweldloosheid vereist veel meer moed dan die van geweld.

Geweldloosheid is goed voor degenen die het doen en voor degenen die het ontvangen.

Ik heb de wereld niets nieuws te leren. Waarheid en geweldloosheid zijn zo oud als de bergen.

De zwakken zijn nooit in staat om te vergeven. Vergeving is een kenmerk van de sterken.

Volg ons op Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | YouTube

Bron: VN

Lees ook:

Loading...
Adviseur